Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

Zanimljivosti

Staklena vuna i kako nastaje

unifitStaklena vuna spada u grupu mineralnih toplinsko-izolacijskih materijala i sastoji se od tankih i elastičnih staklenih niti.

Sirovine za proizvodnju staklene vune i staklenih vlakana su stakleni otpad i osnovne sirovine za proizvodnju stakla (kvacni pijesak, vapnenac, soda, itd.). U novije vrijeme se za proizvodnju staklene vune sve više koristi stakleni otpad (prozorska stakla, staklena ambalaža). Učešće otpada u sirovini se kreće 30-60%, a u pojedinim tvornicama i do 80%.

Tehnologija proizvodnje je slična tehnologiji proizvodnje kamene vune.

Načelno se sastoji od dvije faze:

dobivanje silikatno-staklene taljevine

dobivanje tankih staklenih niti iz taljevine

Više...

Što su peleti?

pelet1Peleti su prešani drvni ostaci koji se dobiju mehaničkim prešanjem. Odlikuju se velikom ogrjevnom sposobnošću i čistoćom sastava. Grijanje na pelete novi je oblik grijanja korištenja drvne biomase. Osnovne karakteristike peleta definirane su standardima DIN plus, ŐNORM M7135 te DIN 51731

Preuzet sa  http://www.pelet.hr

 

Više...