Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

6. Dan ekologije - 25.10.2013. SASO - Split

U petak, 25.10.2013. u okviru 18. međunarodnog sajma SASO 2013. u Splitu sa početkom u 15:15 h u Paviljonu 1, Prezentacijska dvorana 1 održat će se 6. Dan ekologije na kojem će se govoriti o vrlo aktualnim temama kao što je: Uspostava i razvoj Integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, te predavanja sa temama: Važnost uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj – SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, STANJE I BUDUĆE AKTIVNOSTI, Očuvane i njegovane oaze grada Splita, Značaj Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora te Primjena malih uređaja u pročišćavanju otpadnih voda.

 

ekologija-290x144

Kotizacija se ne naplaćuje.

 

Na stručnom događanju održati će se i okrugli stol. Sudionici okruglog stola: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Prof. Dr. Sc. Roko Andričević, Vesna Dukić- direktorica ŽCGO Kaštijun, Gđa Ljiljana Dravec, dipl. ing. kem. teh.

 

Održavanje stručnog skupa Dan ekologije omogućili su: Čistoća Split, Cian Split, Parkovi i nasadi d.o.o., Erdec d.o.o., Sajam Split i Splitsko-dalmatinska županija.

 

Link :  SASO Split  2013.

 

 
na vrh članka